ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

ЈП ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОСОВО“ – ОБИЛИЋ

Обилићев венац бр.2, спрат II

ПИБ  102451011;  МБ: 09016252;

Тел./факс. 011/7349314, 2396388, 2363238

e-mail: tekos@tekos.co.rs